treudden.hsbbrfwebb.se|treudden@hsbbrfwebb.se
Start2020-02-25T08:02:27+01:00

Välkommen till BRF Treudden

Vår bostadsrättsförening Treudden ligger i Norra Hamnen i Helsingborg. Husen uppfördes till bostadsutställningen H99. Brf Treudden består av 85 lägenheter om 2 – 5 rok. Upplåtelseformen är bostadsrätter och bostäderna färdigställdes 1998. Husen tilldelades utmärkelsen “Årets HSB-projekt 2000”.

Juryns motivering till “Årets HSB-projekt”

“Brf Treudden är ett uppmärksammat område inte minst på grund av H99. De ursprungliga infallsrika intentionerna i Vandkunstens plan har genom arbetets gång reducerats, men HSB Nordvästra Skåne och de två arkitektkontoren har gjort ett gediget arbete och åstadkommit en arkitektur av – för svensk bostadsproduktion – osedvanlig hög kvalitet. Det är en modern internationalistisk arkitektur som presenteras det sista året på 1900-talet, inte en lokalt förankrad.”

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten och Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB

 

Medlemsinformation 2021/05

Fasadprojektet Som vi informerat om har möjligheten att ersätta vår puts med fasadskivor diskuterats, men något entydigt svar har inte erhållits av stadsbyggnads-nämnden. Vi har därför haft möte med arkitekterna till vårt mittenhus, jais arkitekter, [...]

FÖNSTERPUTSNING 18-19 NOVEMBER

Denna gång kommer putsningen att utföras enligt följande. Fasta fönster som inte nås inifrån putsas med lift på hus ett & tre. De fasta fönster som fönsterputsaren inte kommer åt med lift, mot gården, putsas [...]

Medlemsinformation 2021/04

Fasadprojektet Under mitten av augusti genomförde en fuktexpert en besiktning av alla våra olika fasader. Resultatet visar att behovet av att renovera / byta ut våra fasader är påtagligt då det bakom både puts och [...]

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email