Loading...

Välkommen till BRF Treudden

Vår bostadsrättsförening Treudden ligger i Norra Hamnen i Helsingborg. Husen uppfördes till bostadsutställningen H99. Brf Treudden består av 85 lägenheter om 2 – 5 rok. Upplåtelseformen är bostadsrätter och bostäderna färdigställdes 1998. Husen tilldelades utmärkelsen “Årets HSB-projekt 2000”.

Juryns motivering till “Årets HSB-projekt”

“Brf Treudden är ett uppmärksammat område inte minst på grund av H99. De ursprungliga infallsrika intentionerna i Vandkunstens plan har genom arbetets gång reducerats, men HSB Nordvästra Skåne och de två arkitektkontoren har gjort ett gediget arbete och åstadkommit en arkitektur av – för svensk bostadsproduktion – osedvanlig hög kvalitet. Det är en modern internationalistisk arkitektur som presenteras det sista året på 1900-talet, inte en lokalt förankrad.”

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten och Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB

 

Fönsterputsning Treudden

De två årliga tillfällena för fönsterputsning är nu bokade och planerade till den 10-11 maj och den 18-19 november.

MEDLEMSINFORMATION 2020/12

Underhållsplan En genomgripande uppdatering av underhållsplanen har genomförts och samtidigt har den lagts upp digitalt vilket gör den mer översiktlig och underlättar framtida uppdateringar. Underhållsplanen löper över 60 år och som kuriosa kan nämnas att [...]

Medlemsinformation 2020/09

Budget 2020/21 Det föreligger ett behov av fasadunderhåll. För att fastställa omfattningen har ett arbete i samarbete med HSB inletts så som informerades om i föregående Medlems-Information. I budgeten för verksamhetsåret 2020/21 har 2,8 mkr [...]