Loading...

Välkommen till BRF Treudden

Vår bostadsrättsförening Treudden ligger i Norra Hamnen i Helsingborg. Husen uppfördes till bostadsutställningen H99. Brf Treudden består av 85 lägenheter om 2 – 5 rok. Upplåtelseformen är bostadsrätter och bostäderna färdigställdes 1998. Husen tilldelades utmärkelsen “Årets HSB-projekt 2000”.

Juryns motivering till “Årets HSB-projekt”

“Brf Treudden är ett uppmärksammat område inte minst på grund av H99. De ursprungliga infallsrika intentionerna i Vandkunstens plan har genom arbetets gång reducerats, men HSB Nordvästra Skåne och de två arkitektkontoren har gjort ett gediget arbete och åstadkommit en arkitektur av – för svensk bostadsproduktion – osedvanlig hög kvalitet. Det är en modern internationalistisk arkitektur som presenteras det sista året på 1900-talet, inte en lokalt förankrad.”

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten och Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB

 

Solskydd

Efter samarbete med House Arkitekter finns det nu framtaget principer för utvändig solavskärmning. Dessa kan studeras i sin helhet antingen genom att klicka på här eller gå in under menyn "Information" och därefter välja "Solskydd". [...]

Medlemsinformation 2020/02

Medlemsträffen                Vi måste skjuta på den tänkta medlemsträffen efter sommaren pga Corona. Tanken är att hålla den under kvartal 4 i stället. Moms på avierna Kostnaden för el, värme och vatten på avierna är idag [...]