Loading...

Välkommen till BRF Treudden

Vår bostadsrättsförening Treudden ligger i Norra Hamnen i Helsingborg. Husen uppfördes till bostadsutställningen H99. Brf Treudden består av 85 lägenheter om 2 – 5 rok. Upplåtelseformen är bostadsrätter och bostäderna färdigställdes 1998. Husen tilldelades utmärkelsen “Årets HSB-projekt 2000”.

Juryns motivering till “Årets HSB-projekt”

“Brf Treudden är ett uppmärksammat område inte minst på grund av H99. De ursprungliga infallsrika intentionerna i Vandkunstens plan har genom arbetets gång reducerats, men HSB Nordvästra Skåne och de två arkitektkontoren har gjort ett gediget arbete och åstadkommit en arkitektur av – för svensk bostadsproduktion – osedvanlig hög kvalitet. Det är en modern internationalistisk arkitektur som presenteras det sista året på 1900-talet, inte en lokalt förankrad.”

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten och Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB

 

Fönsterputsning 10-11 Maj

Denna gång kommer putsningen att utföras enligt följande. Fasta fönster som inte nås inifrån putsas med lift på hus ett & tre. De fasta fönster som fönsterputsaren inte kommer åt med lift, mot gården, putsas [...]

MEDLEMSINFORMATION 2021/2

Stenparti vid Tullaregatan 14 Vid Tullaregatan 14 finns en sluttning med stenar vilka ibland lossnat och rullat ner på gräset. De har nu fixerats i torrbruk så därmed har detta problem förhoppningsvis byggts bort.   [...]

MEDLEMSINFORMATION 2021/1

Föreningsstämman              Vår föreningsstämma med enbart poströstning genomfördes som planerat den 27 januari. Ni har alla fått ut stämmoprotokollet och röstlängden finns tillgänglig för påsyn i styrelserummet, för er medlemmar som önskar detta.   Ansvarsfrihet Sedan [...]