Solskydd

Efter samarbete med House Arkitekter finns det nu framtaget principer för utvändig solavskärmning. Dessa kan studeras i sin helhet antingen genom att klicka på här [...]