Denna gång kommer putsningen att utföras enligt följande. Fasta fönster som inte nås inifrån putsas med lift på hus ett & tre. De fasta fönster som fönsterputsaren inte kommer åt med lift, mot gården, putsas genom så kallad ”rope access”. Hus nummer två putsas genom tillträde till lägenheterna, alltså ingen lift, så se till att vara hemma. Fönsterputsarna kommer måndagen den 10 maj till er som bor i hus två. Se närmare hålltider nedan. Hus ett & tre putsas även denna gång genom tillträde via lägenheterna. Till er i hus ett & tre kommer fönsterputsarna med början måndagen den 10 maj. Alla liftarbeten utföres om möjligt tisdagen den 11 maj. För närmare hålltider, se nedan.

Med förhoppning om allas samarbete så skall vi se till att arbetet löper smidigast möjligt. Om ni vill ha hjälp av fönsterputsaren för era fönster invändigt sker det på egen bekostnad och kan bokas genom att: e-posta till info@rfpost.se eller telefon 010-1520900 vardagar mellan 8-16

Följande tider skall ni vara hemma och ta emot fönsterputsaren för att få putsat. Ni får information nu och dessutom anslås det i respektive port innan.
Tullaregatan 14 Måndagen den 10 maj 8.00-9.30
Tullaregatan 16 Måndagen den 10 maj 9.30-11.00
Tullaregatan 18 Måndagen den 10 maj 11.00-14.00
Tullaregatan 8 Måndagen den 10 maj 14.00-15.15
Tullaregatan 10 Måndagen den 10 maj 15-16.30
Tullaregatan 12 Tisdagen den 11 maj 13.30-15.30
Stuvaregatan 7 Tisdagen den 11 maj 8.00-09.30
Stuvaregatan 9 Tisdagen den 11 maj 09.30-11.00
Stuvaregatan 11 Tisdagen den 11 maj 11.00-13.00

Repjobbet blir gjort lite senare, helgen efter.