treudden.hsbbrfwebb.se|treudden@hsbbrfwebb.se
Frågor och svar2020-05-27T11:37:42+01:00

  Frågor och svar

 

1. Information, styrelse och HSB6. Cykelrum11. Ombyggnader, renovering
2. Felanmälan7. Nycklar, serviceläge12.Juridisk rådgivning
3. Tvättstugor8. Föreningens postlåda13. Huvudsäkringen
4. Soprum9. Garage14. Gästlägenheten
5. Fönsterputsning10. El, värme och vatten15. Fett i avloppet

 

1. Brf Treudden har en egen hemsida, treudden.hsbbrfwebb.se där du kan få information om stadgar, styrelsens senaste årsredovisning mm. Styrelsen informerar också medlemmarna genom en Medlemsinformation som ges ut ca 4 gånger per år.

Information om styrelsens sammansättning lämnas i första Medlemsinformationen efter föreningsstämman och på anslagstavlorna i trappuppgångarna, där även information om vem som är förvaltare och hans/ hennes kontaktuppgifter lämnas.

Brf Treudden ingår i HSB Nordvästra Skåne, Box 2030, 250 02 Helsingborg, tel 042-19 95 00. Mer information kan inhämtas på www.hsb.hbg.se eller på rikshemssidan  www.hsb.se

2. Felanmälan görs direkt till HSB, tel 042-19 95 90. Vad som bekostas av föreningen och vad som Du själv måste stå för framgår av stadgarna (se hemsidan). Felanmälan kan också göras genom att klicka på länken “Felanmälan” på denna hemsida eller på HSB:s hemsida www.hsbhbg.se och då får Du en bekräftelse på att anmälan har mottagits.

3. Vi har två tvättstugor, en i hus 1 och en i hus 3 (närmast Dunkers). I hus 1 finns en större maskin som kan användas för mattvätt. Samma nyckel som till lägenheten går till tvättstugorna. Tid bokas med låsbara markörer. Hur maskinerna fungerar och hur vi håller rent och snyggt framgår av anslag.

4. Soprum finns i hus 1 och hus 3 med ingång från gatuplanet. Använd behållarna för att sortera dina sopor. Inget miljöfarligt avfall såsom batterier eller målarfärg får kastas i behållarna. Särskilda behållare finns för batterier, småelektronik, glödlampor och lysrör.

5. Föreningen bekostar utvändig fönsterputsning 2 ggr per år och info om när anslås i god tid i hissarna och hissarnas entréplan. Fönsterputsaren måste ha tillgång till balkongerna för arbetets utförande. Om Du inte är hemma kan Du ge fönsterputsaren tillstånd att gå in med fastighetens servicenyckel. Se punkt 8. Du kan mot betalning även få fönstren putsade invändigt.

6. I hus 1 och hus 3 finns gemensamma cykelrum. Två stycken i varje hus med ingång från gården.

7. Till varje lägenhet har 3 nycklar och 3 ”taggar” fritt tillhandahållits. Om Du behöver fler kan dessa fås mot betalning. Beställningen görs hos förvaltaren, Kristoffer Bergdahl tel 042-19 95 52.

Låset har ett s.k. ”serviceläge”. Om Du gett tillstånd till tillträde med servicenyckel gör Du så här: Lås som vanligt. Innan du drar ut nyckeln vrider Du den tillbaka 1/8 varv till ”klockläget 20 min över 10”. Drag därefter ut nyckeln. Du kan bara dra ut nyckeln i något av dessa två lägen, normalt eller serviceläget.

8. Meddelanden till styrelsen kan lämnas i föreningens brevlåda på Tullaregatan 8 eller via mail till föreningens kommunikatör, Christel Håkansson, mail christel.hakansson@helsingborg.se

9. Garageporten öppnas med tagg eller fjärrkontroll. Fjärrkontroll kan beställas hos förvaltaren. Pris f.n. 700 kr. Om garageporten inte går upp kan den öppnas manuellt. Instruktion finns på väggen vid portens insida. Ring efter det Du har kört ut till felanmälan på tel 042-19 95 90. I garaget finns en soptunna för avfall när Du städat bilen. En säckkärra och kundvagn för tunga transporter. Glöm inte att återställa dem efter nyttjandet. Biltvätt i garaget är inte tillåtet. För mer information se meny “Information” på hemsidan. Om garageinfarten är blockerad kontakta först Gotiatrafiken 0774-403030 enligt kommunens hemsida. Når man inte dem så kan man. kontakta Securitas 010-470 10 66

10. Förbrukningen av el, värme och vatten mäts individuellt genom mätare i varje lägenhet. Avläsningen görs av Minol Mätteknik AB och debiteringen av förbrukningen sker kvartalsvis på avgiftsavierna för januari, april, juli och oktober. Du kan följa din förbrukning månadsvis genom att logga in på www.minoweb.se. Inloggningsuppgifter kan fås hos Minol, tel 040-608 32 31 eller kundservice@minol.se

11. Förändringar i lägenheten som påverkar ventilation, badrummets inredning, flytt av väggar, värme/radiatorer, måste anmälas till förvaltaren innan några åtgärder vidtages. Enligt stadgarna, §37, är det inte heller tillåtet att glasa in balkonger eller sätta upp antenner. På hemsidan under meny “Information” kan Du finna regler för renovering och ombyggnad bl.a. för att undvika störningar för andra boende.

12. Svar på juridiska frågor som tolkning av stadgar mm kan Du få hos HSB:s juristjour mellan kl. 09.00 — 15.00 på tel. 0771-47 24 72.

13. Om huvudsäkringen skulle lösas ut så tag kontakt med någon i styrelsen för återställande.

14. Gästlägenheten bokas efter kl 15.00 hos Christel Håkansson, tel 0705-45 68 77 eller via mail kickihn@gmail.com. För mer information se meny “Information” på hemsidan.

15. Fett i diskhons avlopp kan orsaka stopp i avloppet och kan orsaka översvämning hos såväl Dig som andra boende förutom att det förorsakar föreningen kostnader för sanering. Töm därför aldrig stora fettmängder från stekpannor och grytor i vasken.

Tips: Töm fettet i en tom mjölkkartong  och lägg det i soporna. Använd rikligt med fettlösande diskmedel när Du diskar ur fett.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email