treudden.hsbbrfwebb.se|treudden@hsbbrfwebb.se
Renovering och underhåll2020-04-10T17:23:21+01:00

UNDERHÅLLSANSVAR

Underhållsansvaret regleras i sin helhet av bestämmelserna i 7 kap 2§, 4§ och 12§ i bostadsrättslagen. Förtydligande och avvikelser kan finnas i underhållsparagraferna i föreningens stadgar.

Vad är mitt ansvar

Innebörden av underhållsansvaret är att den ansvarige, dels ska vidta de reparationer och underhållsåtgärder som behövs, dels svara för kostnaden för åtgärderna. Detta gäller oavsett om skadan uppstått genom eget eller annans vållande eller genom olyckshändelse.

Bostadsrättshavaren är alltså skyldig att på egen bekostnad ombesörja underhåll som exempelvis tapetsering, målning, underhåll av badrum samt reparera skador som uppstår så att lägenheten hålls i gott skick.

Bostadsrättshavaren bär ansvaret för att arbetet utförs på ett fackmässigt sätt.

Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer.

Brf = bostadsrättsförening | Brh = bostadsrättshavare

ATT TÄNKA PÅ VID RENOVERING AV LÄGENHET

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar får du, på egen bekostnad, göra en hel del förändringar i din bostadsrätt. Alla åtgärder som genomförs ska vara fackmässigt utförda.

Trots din rätt att göra många ändringar i lägenheten utan styrelsens tillstånd är ett gott råd att alltid rådfråga styrelsen. De besitter ofta kunskap om föreningens hus och kan ge dig goda råd innan arbetet startar.

Kontakta vår förvaltare på HSB, 042-19 95 14 och informera om vad du tänker göra och vilka företag du tänker anlita. Endast godkända hantverkare med branschvana får användas. Styrelsen skall informeras och godkänna all form av renovering.

Informera dina grannar med anslag i trappan om att det kan bli störningar och om hur länge arbetet kan pågå.

Bullerstörande arbete bör utföras på vardagar mellan kl. 08–19 och lördagar kl. 08–16. Inget bullerstörande arbete får förekomma på sön- och helgdagar.

Ställ inte upp ytterdörrar så att obehöriga kan ta sig in i huset.

Städa trappor och hiss från byggavfall och smuts.

Det är förbjudet att installera fläktar i badrum och styrelsen skall godkänna all form av badrumsrenovering.

I köket får man bara använda godkända fläktar och vi har dåliga erfarenheter av fläktar som stört systemet och spridit matos.

Styrelsen måste godkänna flyttning eller borttagande av radiatorer.

Inglasning av balkonger och uppförande av parabolantenn är inte tillåtet.

 

TIPS TILL ER SOM SKA BEHANDLA BALKONGRÄCKET

Vi rekommenderar Er att använda Jotun Benarolja.

Den kan köpas hos Spektrum Färghuset, Ängelholmsvägen 23 bredvid Zoegas.

 

SÄKERHETSFRÅGOR HANTVERKARE

Nu har det hänt igen att hantverkare satt upp ytterdörren för längre tid vilket lett till inbrott. Den som anlitar hantverkare ansvarar också för att dessa följer reglerna. HSB har en folder som beskriver vad som gäller vid anlitandet av hantverkare.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email