treudden.hsbbrfwebb.se|treudden@hsbbrfwebb.se

Medlemsinformation 2020/09

2020-09-03

Budget 2020/21

Det föreligger ett behov av fasadunderhåll. För att fastställa omfattningen har ett arbete i samarbete med HSB inletts så som informerades om i föregående Medlems-Information.

I budgeten för verksamhetsåret 2020/21 har 2,8 mkr reserverats för planerat underhåll där fasadunderhållet ingår.

Med tanke på de större utgifterna har Styrelsen beslutat att höja avgifterna med 2% form 2020-10-01 varefter budgeten efter disposition av underhåll i stort sett slutar på ett nollresultat.

Årsstämman 2021

Stämman kommer att avhållas i Dunkers Matsalar onsdagen den 27 januari 2021 med start kl 18.00. Med tanke på pågående corona pandemi arbetar vi på en lösning där den som inte önskar delta fysiskt på stämman skall kunna göra det digitalt. Vi återkommer med närmare information om detta.

Radon

Radonmätning har genomförts i 5 lägenheter.

Resultatet av mätningen är att radonhalterna är mycket låga och vida understiger gällande gränsvärden.

Energideklaration

Energideklarationen mäter energiförbruk-ningen i fastigheter. Vi har i tidigare mätningar haft dåliga värden och legat på den undre delen av skadan. Sedan senaste mätning har ett värme-, ventilations- och kylprojekt genomförts med syfte att minska energianvändningen. Styrelsen har därför beslutat att låta genomföra en ny mätning men först efter det att det har blivit kallt ute för att få rättvisande mätvärden för den nya situationen.

Spruckna fönster

Vi har haft en del fall med fönster som har spruckit utan någon uppenbar anledning. Efter konsultation med glasbranschen har vi fått fram den troliga orsaken. När det är varmt ute så som det har varit i sommar i perioder blir glasytan uppvärmd till höga temperaturer som ger en spänning i glasrutan. Om man då har något som ligger mot fönsterrutan, ex.vis krukor, kan sprickbildning uppstå. Se därför till att inte ha något som ligger mot fönsterrutorna, i synnerhet under sommaren.

Nya medlemmar

Vi har glädjen att hälsa 6 nya medlemmar välkomna i föreningen. Martin Wannong och Madeleine Östgren på Stuvaregatan 9, Pia och Peter Zachrison på Tullaregatan 18 samt Mona och Mats Hardenhill på Tullaregatan 14. Det är vår förhoppning att de skall trivas med föreningen och sitt boende i Norra Hamnen.

Vanligtvis bjuds nya medlemmar in till en informationsträff där vi presenterar föreningen och gör en rundvandring i husen. Det har fått anstå nu pga av pågående coronapandemi. Information finns dock att hämta på föreningens hemsida för nya medlemmar och naturligtvis för alla medlemmar.

Vi planerar att trycka upp en informationsfolder att användas som en introduktion för nya medlemmar. Förslag på innehåll emottas tacksamt och kan lämnas i Treuddens brevlåda på Tullaregatan 8.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-09-03T09:10:11+01:00september 3rd, 2020|Nyheter|0 Comments

About the Author:

Print Friendly, PDF & Email

Leave A Comment