treudden.hsbbrfwebb.se|treudden@hsbbrfwebb.se

MEDLEMSINFORMATION 2021/03

2021-05-31

Val av totalförvaltare till Brf Treudden

Som alla fått information om sa föreningen i våras upp samtliga avtal med HSB. Ett omfattande förfrågningsunderlag, på mer än 20 sidor, rörande totalförvaltning togs fram för att möjliggöra en rättvis jämförelse mellan olika anbud. Följande fyra företag tillfrågades: HSB, Riksbyggen, Bredablick och Anderssons Fastighetsförvaltning där samtliga inkom med anbud. Efter att ha jämfört dessa har styrelsen fattat beslut om att fortsätta med HSB som föreningens totalförvaltare. Beslutet baserades på att HSB lämnade det mest konkurrenskraftiga anbudet, att de har en djup kunskap om våra fastigheter och att de har ett starkt kvalitetstänk. Innan vi kommunicerade vårt val till HSB hade vi ytterligare möte med HSB där vi diskuterade vad de bör förbättra för att även framöver vara en fortsatt attraktiv förvaltare till oss. De har tagit till sig vår återkoppling och har redan startat upp flera utvecklingsprojekt som delvis kommer möta det vi efterfrågar.

Om någon önskar ta del av inkomna offerter, förfrågningsunderlag, eller utvärderingsmatris så kontakta styrelsen. Vi kommer inte skicka ut materialet pga sekretess/ god affärsetik, utan materialet får begrundas av den intresserade i fysisk form i styrelserummet.

 Grön markering vid några brevlådor

Ni som anmält att ni fortsättningsvis vill ha information via mail har nu fått en grön markering vid ert namn på era brevlådor. Glädjande har många inkommit med denna önskan vilket gör att vår förening därmed minskar vårt klimatavtryck.

 Vattenfallen

Vattenfallen har nu renoverats och kommer framöver vara drift från 1 maj till 15 september mellan 10.00-22.00

 Fasadprojektet

Vid projektets uppstart var ambitionen att byta ut vår enstegsfasad mot en tvåstegstätad putsad fasad. Frågan har uppkommit om att sätta upp plattor (ex Steni, Cembrit eller vitt glas) istället för puts då dessa bedöms ha längre hållbarhet och är inte lika underhållskrävande. För att få klarhet om detta kan vara ett alternativ har frågan ställts till Stadsbyggnadsförvaltningen. Vårt första möte med dem blev kort då handläggaren inte kunde lämna något förhandsbesked utan vi blev ombedda att boka nytt möte med handläggarens chef. Då detta möte inte än är genomfört ber vi att få återkomma när vi har mer information.

Parallellt med detta har vi påbörjat arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag och där har vi i konkurrens valt ut Sustend AB. De kommer även se till att vi får genomfört en fördjupad fuktundersökning av fasaderna, så vi får en bättre klarhet av projektets omfattning.

Garageplatser

Vill du sälja eller hyra ut din garageplats i andra hand till medlem / hyresgäst så hör av dig till Anita Blixt då efterfrågan finns.

Nya medlemmar

Vi har glädjen att berätta om nya medlemmar i vår förening. Mona och Lars Andersson flyttar in i Tullaregatan 18 den 1 juli 2021 samt flyttar Elsa Fernandes Gil och Karolina Högberg in i Tullaregatan 16 den 2 augusti 2021. Varmt välkomna alla till Brf Treudden!

Har ni några funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss i styrelsen.

Med önskan om en trevlig vecka

 

Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email
By |2021-05-31T17:33:28+01:00maj 31st, 2021|Nyheter|0 Comments

About the Author:

Print Friendly, PDF & Email

Leave A Comment