treudden.hsbbrfwebb.se|treudden@hsbbrfwebb.se

Medlemsinformation 2021/04

2021-08-15

Fasadprojektet

Under mitten av augusti genomförde en fuktexpert en besiktning av alla våra olika fasader. Resultatet visar att behovet av att renovera / byta ut våra fasader är påtagligt då det bakom både puts och plåt finns fukt av varierande grad.

Därför är det bra att vi nu sedan en tid förbereder för ett fasadbyte vilket också bland annat kommer att ge energimässiga fördelar för oss som medlemmar.

Angående vår önskan att få ett preliminärt utlåtande av statsbyggnadsförvaltningen kring möjligheten att använda plattor istället för puts så tar det tid att få detta men förhoppningen är att vi ska för ett utlåtande inom den närmaste månaden, då vi också är lovade ett möte. Men för att inte tappa tid har framtagning av förfrågningsunderlag redan påbörjats och vår preliminära tidplan är enligt nedan:

  • Förfrågningsunderlag klart: September
  • Utvalda företag / entreprenörer erhåller förfrågan : September
  • Sista dag för anbud: November
  • Extrainsatt stämma för att fatta beslut om att genomföra projekt: December
  • Projektstart: Mars / April.

Budget 2022
Med tanke på att vi har större investeringar framför oss så kan vi, efter genomfört det årliga budgetarbetet, konstatera att vi måste genomföra en avgiftsökning med 2% för nästkommande räkenskapsår. Ambitionen är alltid, som vi tidigare kommunicerat, att försöka undvika avgiftsökningar men samtidigt får det aldrig ske på bekostnad av att våra fastigheters underhåll blir eftersatt eller att vi inte följer utvecklingen.

Tvättrum i Stuvaregatan

Mattvätt och torkskåp i tvättstugan i hus 1 vid Stuvaregatan kommer att ersättas med en ny vanlig tvättmaskin (dvs ingen mattvätt) och ett nytt torkskåp. Detta kommer ge föreningen en lägre energiförbrukning och samtidigt kommer det störande oljud som rapporterats av medlemmar minska betydligt.

Upphandling av individuell energimätning

För att säkerställa att vi har en korrekt individuell mätning av respektive medlems energiförbrukning är det nödvändigt att uppgradera/byta ut befintligt system. Efter att tagit in offerter från ett flertal fabrikat visade sig att Minol, som vi också har idag, var mest konkurrenskraftig. Notera att installation kräva att de som gör detta måste släppas in i varje medlems lägenhet. Mer information och tidplan kommer inom kort.

Årsstämma

Treuddens ordinarie föreningsstämman för 2020/2021 kommer genomföras till den 10 februari kl 1800 men mer information om detta kommer ni erhålla i god tid innan.

Kajpromenaden 4A

I vår lokal på Kajpromenaden 4A, som tidigare hyrts av Sofiero Kafferosteri, har nu Johnsson & Schaake AB blivit nya hyresgäster, varmt välkomna.

Fönsterputsning

Vill påminna att det åter igen är dags för fönsterputsning utomhus den 18-19 november.

Har ni några funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss i styrelsen.

Med önskan om en trevlig vecka

 

Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email
By |2021-09-29T19:13:58+01:00augusti 15th, 2021|Nyheter|0 Comments

About the Author:

Print Friendly, PDF & Email

Leave A Comment