Föreningsstämman             

Vår föreningsstämma med enbart poströstning genomfördes som planerat den 27 januari. Ni har alla fått ut stämmoprotokollet och röstlängden finns tillgänglig för påsyn i styrelserummet, för er medlemmar som önskar detta.

 

Ansvarsfrihet

Sedan stämman har ett antal frågor ställts kring innebörden av att ge styrelsen ansvarsfrihet, vilket regleras i lagen om ekonomiska föreningar. Styrelseledamoten har ett individuellt ansvar och för att neka ansvarsfrihet som innebär skadeståndsansvar ska det vara bevisat att styrelsen måste ha haft i uppsåt och åtminstone borde ha förstått att vad de gjorde skulle skada föreningen. Tyvärr är en vanlig missuppfattning att frågan om ansvarsfrihet kan användas som ett uttryck för missnöje vilket är ett felaktigt användnings. sätt. Är medlemmar missnöjda med styrelsens skötsel av föreningen ska medlemmarna istället välja andra styrelseledamöter som man tror klarar uppgiften bättre. Hoppas detta besvarar de frågor som ställts annars är ni välkomna att höra av er.

 

Styrelsens konstituering

Den 4 februari konstituerade sig styrelsen och följande ansvarsområden beslutades: Tomas Nordström, ordförande mm. Håkan Jarnbjer, sekreterare mm, Anita Blixt, controller mm, Christel Håkansson, kommunikatör mm, Peter Zachrison, miljö och säkerhet mm.

 

Fasadprojektet

Som vi tidigare informerat om har vi genomfört en förstudie (bifogas) för att få mer kunskap om vilka alternativ som finns för att förbättra våra fasader, vilka är i behov av översyn. Denna gav vid handen att det finns fyra alternativ, vilka vi hade vi tänkt redogöra för på ett informationsmöte i vår, men beroende på smittskyddsläget bedöms detta inte vara lämpligt. Då tre av dessa alternativ bedöms vara för kortsiktiga och riskabla har styrelsen valt att gå vidare med det alternativ som innebär att byta våra fasader till tvåstegsfasad. Därför kommer vi mer i detalj ta fram kostnaderna och tidplan för detta alternativ, som sedan en extrainsatt föreningsstämma (troligen i höst), kommer få fatta beslut om. Om fasadprojektet ska genomföras kommer det att innebära en ökad belåning. Styrelsens ambition är att inte höja avgiften men detta får vi återkomma till närmare vid ett kommande informationsmöte.

 

Minol

Förbrukningen av el, värme och vatten from november månad är inte uppdaterad vid inloggning till Minol. Det beror på att Minol har lagt om till ett nytt system. Det kommer att bli klart under februari månad. Alla lägenheter får då nya inloggningsuppgifter, som kommer att delas ut i brevlådorna. Därefter kommer all förbrukning from november månad att visas vid inloggning. Förbrukningen för perioden nov-dec-jan kommer som vanligt att debiteras på avin för april månad.

 

Fönsterputsning

De två årliga tillfällena för fönsterputsning är nu bokade och planerade till den 10-11 maj och den 18-19 november. Information härom kommer att anslås på föreningens anslagstavlor i god tid.

 

Avtal HSB mfl

Avtalen med HSB löper ut i den 31 augusti och styrelsen ska innan den 28 februari besluta om vi ska säga upp alla avtal för omförhandling eller låta dessa löpa på ytterligare ett år innan vi gör en mer omfattande upphandlingsrunda.

 

Stämning

Precis innan stämman nåddes en förlikning i Tingsrätten med den medlem som stämt föreningen, innebärande bl a att varje part bär sina advokatkostnader. Protokoll från tingsrätten bifogas innehållande fakta kring målet.

 

Nya medlemmar

Vi har glädjen att välkomna en ny medlem i vår förening och det är Lena Persson som kommer flytta in på Tullaregatan 8. Varmt välkommen Lena till Brf Treudden!

 

Styrelsen sammanträder minst en gång i månaden och finns tillgänglig för frågor och svar med adresser på föreningens anslagstavlor. Föreningens förvaltare Kristoffer Bergendahl kan nås på HSB, telefon 042-19 95 52.Som vanligt är styrelsen är tillgänglig för frågor, tips och förslag.

 

Med önskan om en trevlig vecka

 

 

Styrelsen