Stenparti vid Tullaregatan 14

Vid Tullaregatan 14 finns en sluttning med stenar vilka ibland lossnat och rullat ner på gräset. De har nu fixerats i torrbruk så därmed har detta problem förhoppningsvis byggts bort.

 

Vattenfallen

Renovering / modifiering av våra två vattenfall har nu beställts och detta kommer påbörjas inom de närmaste veckorna.

 

Fasadprojektet

Fasadprojektet fortlöper enligt plan men i dagsläget finns ingen ny information att förmedla.

 

Matning av fåglar i våra trädgårdar

Styrelsen uppmanar våra medlemmar att inte mata fåglar i trädgårdarna då det drar till sig fiskmåsar och ohyra.

 

HSB avtal kring förvaltning

Våra tre avtal med HSB har sagts upp till omförhandling och vi kommer genomföra en ny upphandling där utvalda företag kommer bjudas in för att lämna offert. För att kunna göra rättvis jämförelse av offerterna har ett förfrågningsunderlag tagits fram i vilka våra önskemål beskrivits. Beslut om förvaltare ska vara fattat innan augusti månads utgång.

 

Städning i garage

Den 16:e April mellan kl 08-12 kommer våra garage att maskinstädas och då måste garaget vara helt fritt från bilar.

 

Garageplatser

Vill du hyra ut din garageplats i andra hand till medlem / hyresgäst eller sälja din garageplats så hör av dig till Anita Blixt, då efterfrågan finns.

 

Garage och entréer

Vid in och utfart från garaget och entréer ombeds alla vänta kvar tills port/dörr stängts så att ingen obehörig smiter in.

 

Stämningen

Vi har nu fått slutsumman från våra advokater angående stämningen och totalt landade den på 385 625 kr. Kostnaden för föreningen efter ersättning från försäkringsbolaget blev totalt 84 565 kr varav 55 554 kr återstår att betala.

 

Belysning i trapphus och fasader

Under mars har vi ersatt / uppgraderat det system som styr belysning i trapphus och på fasader. All belysning styrs nu med hjälp av timer och skymningsreläer vilket förväntas bli både bli bättre och mer ändamålsenligt.

 

Renovering av lägenheter

På förekommen anledning vill vi be er informera styrelsen när ni avser genomföra en mer omfattande renovering. Renoveringsregler finns på hemsidan. Tänk på att det inte är tillåtet att sätta grovsopor i soprummet.

 

Information

För att minska mängden papper som skickas inom vår förening (vårt klimatavtryck) önskar vi veta hur ni önskar få information från föreningen framöver. Samtidigt vill vi passa på att uppdatera vårt medlemsregister och skulle därför önska att ni skickar ett mail till: treudden@hsbbrfwebb.se och ange 1) Namn, 2) Lägenhetsnummer, 3) Telefonnummer, 4) Er email 5) Ange om ni accepterar att vi lagrar era kontaktuppgifter tills ni meddelar att de ska tas bort.

Har ni några funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss i styrelsen.

Med önskan om en glad påsk och var rädda om er!

 

Styrelsen