treudden.hsbbrfwebb.se|treudden@hsbbrfwebb.se
Gästlägenheten2020-03-31T08:05:01+01:00

REGLER FÖR HYRA AV GÄSTLÄGENHETEN

Brf Treudden disponerar över en lägenhet (gästlägenheten) av bra kvalitet och med ett attraktivt läge. Medlemmarna i Brf Treudden har förmånen att kunna hyra denna lägenhet till ett högst rimligt pris för kortfristig inkvartering. För uthyrningen gäller följande

Hyrestid

För att denna förmån skall vara möjlig för många är hyrestiden begränsad.

  • Hyrestiden begränsad till 7 dygn och gäller från kl 15.00 tillträdesdagen till kl 12.00 sista hyresdag. Att påbörja en ny hyrestid med samma boende i direkt anslutning till den första hyresperiodens utgång medges normalt inte oavsett om bokning sker av samma medlem eller annan medlem. Hyra utgår f.n. med kr 500 per dygn oavsett årstid. Hyran för gästlägenheten debiteras på medlemmens kommande avgiftsavi.
  • Förlängning kan dock medges i perioder upp till 7 dygn förutsatt att gästlägenheten inte har bokats av annan medlem senast 2 dygn före utgången av hyrestiden enligt ovan.
  • Bokning av gästlägenheten för mer än en period i taget medges inte, dvs en medlem kan inte samtidigt ha en gällande bokning för mer än en hyresperiod.
  • Eventuell avbokning skall ske senast 2 dagar före påbörjandet av bokad hyrestid.

Bokning/nycklar

Bokning av gästlägenheten sker hos Christel Håkansson 

Tel: 0705-456877  (efter kl. 15.00) & mail: kickihn@gmail.com

Skulle ett akutbehov av att hyra gästlägenheten uppstå vid tidpunkt då Christel Håkansson inte är tillgänglig, kontakta någon i Brf Treuddens styrelse.

Nycklar avhämtas i styrelserummet på Tullaregatan 10 (gårdssidan ) eller efter överenskommelse.  Vid hyrestidens slut återlämnas erhållna nycklar senast kl. 12.00 i Brf Treuddens brevlåda på Tullaregatan 8.

Ansvar

Den som hyr lägenheten är oavsett vem som har brukat den ansvarig inför Brf Treudden. Ansvaret omfattar att lägenheten lämnas i samma skick som vid tillträdet med avseende på städning och att någon skadegörelse av lägenheten eller dess inventarier ej har skett. Skulle lägenheten vid återlämnandet ej vara ordentligt städad kommer HSB:s städservice anlitas och kostnaden får den som hyrt lägenheten stå för.

Slutligen ansvarar den som hyr lägenheten för att de boende i Brf Treudden icke utsätts för några störningar till följd av boendet i gästlägenheten.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email