treudden.hsbbrfwebb.se|treudden@hsbbrfwebb.se
Fastighetsskötsel2020-03-25T17:02:57+01:00

Fastighetsskötsel

Brf Treudden har anlitat HSB att hantera löpande skötsel av föreningens byggnader och tomt. Omfattningen av detta beskrivs nedan men i detta ingår inte löpande och planerat underhåll vilket budgeteras separat (bl a i underhållsplan)

 

Tomter

Gräsytor

 • Klippning av gräsytor. Putsklippning vid behov, normalt varannan eller var tredje gång (24 ggr / år)
 • Gödsla/kalka ytor med erforderligt gödningsmedel (1 ggr/år)
 • Kantskärning av gräsytor mot rabatt, grus och sandytor. Upptagning och bortforsling av trädgårdsavfall (1 ggr/år)
 • Varje vår krattas ytor med gräs och gammalt gräs, löv, kvistar, grenar och skräp avlägsnas. (1 ggr/år)

Träd, buskar, häckar och rabatter

 • Utglesning / gallring av buskar, beroende på art och sort, för att bibehålla växters karaktär. Nedklippning när så behövs. (vid behov, deb. separat)
 • Ytor ogräsrensas (6 ggr/år)
 • Bearbetning av jord med handkultivator – vår/höst (2 ggr/år)

Markbeläggningar

 • Regelbunden städning vid entréer, arkader, utvändiga trappor samt vid behov punktstädning av övriga hårdgjorda ytor (1 ggr/vecka)
 • Snöröjning och halkbekämpning när så erfordras (vid behov, deb. separat)
 • Ogräsbekämpningen på ytor med plattor, marksten och grusytor (6 ggr/år)

 

Byggnad utvändigt

 • Sopning av åtkomlig golvyta på loftgångar samt borttagning a övrig lös smuts tex spinelnät (3 ggr/år)

 

Byggnad invändigt

Miljöbodar/avfallsrum

 • Storstädning, noggrannare rengöring av golv, väggar och tak exkl sopkärl (1 ggr/år)
 • Rengöring/skurning av sopkärl på utsidan med högtryckstvätt eller liknande (2 ggr/år)
 • Uppsopning av löst skräp och spill i samband med veckostädning. Lock på kärl spolas av vid behov (1 ggr/vecka)

Entréer

 • Våt städning av entréer invändigt med fuktat moppgarn av åtkomliga golvytor i entré, 1 vån, hiss och källarnedgång (1 ggr/vecka)

Trapphus

 • Borttagning av fläckar, dammtorkning av inredning (utförs vid behov)
 • Våt städning av med fuktat moppgarn av åtkomliga golvytor i trapplöp (1 ggr/månad)
 • Våt städning av med fuktat moppgarn av åtkomliga golvytor i våningsplan (varannan vecka)
 • Putsning av entréfönster utvändigt och invändigt. Avtorkning av entrédörrarna och  porttelefonerna (4 ggr/år)

Källarutrymmen

 • Städning av golvytan i källargång (1 ggr kvartal)

Tvättstugor

 • Noggrann tvättning/dammtorkning av hela inredningar och samtliga inventarier. Städning av väggar och bätstädning med fuktat moppgarn av golvytor och putsning av fönster (2 ggr/år)
 • Tillsyn och vid behov komplettering av städutrustning för daglig städning som utförs av boende samt tömning av sopsäck (1 ggr/mån)

Gästrum

 • Våt städning av åtkomliga golvytor, städning av mattor. Borttagning av fläckar, dammtorkning och putsning av glas i entrédörr. Rengöring av toalett, golv och inredning samt ev påfyllning av förbrukningsmateriel (1 ggr/månad)

Garage

 • Maskinsopning av kommunikationsytor och manuell sopning av svåråtkomliga ytor (vid behov, deb. separat)

 

Elsystem

 • Ljuskällor ska bytas i samband med tillsyn eller skötsel, max 4m över mark. (utförs vid behov)

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email